DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO AMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS II-III GRUPIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Švietimo programa: neformalaus suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali švietimo teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: darbdavius, darbdaviams atstovaujančius įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų (toliau – įmonės) vadovus prieš pradedant eksploatuoti įmonę, ar teikti paslaugas supažindinti su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įgytų gebėjimų vykdyti funkcijas, nustatytas įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatose ir patys atliktų darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

Minimalus būtinas išsilavinimas: vidurinis.

Švietimo programos trukmė: 38 akademines valandos ( ne daugiau kaip po 8 akademines valandas per dieną), atsižvelgiant į reikalavimus minimaliam išsilavinimui.

Mokymo proceso organizavimo būdai: auditorinis mokymas, nuotolinis mokymas, mišrus mokymas.

Mokymo metodai: pritaikyti suaugusiųjų mokymui, motyvuojantys mokytis.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686