DARBDAVIO ĮGALIOTO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS II-III GRUPIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Švietimo programa: neformalaus suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali švietimo teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: darbdavio įgaliotiems asmenims, kuriems pavedama atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įgyti gebėjimų atlikti funkcijas, nustatytas įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatuose.

Minimalus būtinas išsilavinimas – vidurinis.

Švietimo programos trukmė: 38 akademines valandos ( ne daugiau kaip po 8 valandas per dieną).

Mokymo proceso organizavimo būdai – auditorinis mokymas, nuotolis mokymas, mišrus mokymas.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686