Darbuotojų, dirbančių su OAM ir f-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais

Mokymo programos paskirtis: išmokyti techninius darbuotojus saugiai atlikti izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginių, stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos, turinčios ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įrengimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą arba aptarnavimą, eksploatacijos nutraukimą, nuotėkio iš įrangos, kurioje OAM ar F-dujų yra mažiau kaip 5 tonos CO2 ekvivalentu ir tos dujos yra ne putose, tikrinimą ir tokių OAM ar F-dųjų surinkimą

Trukmė: 24 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.003

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus