DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO, DIRBANČIO II-III GRUPIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Švietimo programa: neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali švietimo teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: asmenims, siekiantiems dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, baigusiems mokymą atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams.

Minimalus būtinas išsilavinimas: aukštasis.

Švietimo programos trukmė: 30 akademinių valandų (ne daugiau kaip po 8 akademines valandas per dieną).

Mokymo proceso organizavimo būdai: naudojant vaizdo konferencinį įrankį ir/arba auditorinis.

Mokymo metodai: pritaikyti suaugusiųjų mokymui (mokymuisi), motyvuojantys mokytis.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686