GARO (IKI 0,05 MPA) IR VANDENS ŠILDYMO (IKI 110°C) KATILŲ, KŪRENAMŲ KIETU IR SKYSTU KURU, KŪRIKO

Mokymo programos tikslas – parengti mašinistus, kurie mokėtų įjungti, reguliuoti, išjungti, prižiūrėti darbo metu garo iki 950t/h našumo ir vandens šildymo iki 180 Gkal/h našumo katilus, kūrenamus kietuoju ir skystu kuru.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų turintys pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 32 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686