Informacinių ir ryšių technologijų mokymai

Informacinės ir ryšių technologijos (pasirenkamas vienas ar keletas variantas (-ų))

1.  Bendrieji įgūdžiai

IT sistemų kūrimas (visas ciklas):
Projektavimas
Programavimas  (programavimo kalbos, saugaus programavimas)
Testavimas
Diegimas
Priežiūra
IT projektų valdymas

2. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, aprodojimas ir diegimas

Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymas, duomenų analita, kalbos technologijos, koncepcijų vystymas (kūrimas)
Robotika
Kompiuteriniai tinklai
Saugumas
Duomenų modeliavimas ir valdymas
Signalų analizė (multimodalinis signalų apdorojimas)
Didelės spartos skaičiavimai
Duomenų optimizavimas
Kvantiniai skaičiavimai

3. Daiktų internetas

Daiktų inertentas:
Tinklai
Saugumas
Įrangos projektavimas (angl. embedded)
Įrangos (techninės ir programinės) kūrimas
Gamyba

4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės

Išmaniųjų kontraktų ir Web3 aplikacijų kūrimas
Blokų  grandinių technologijos
Blokų grandinių taikymas
Finansinės technologijos (DeFi ir kt.)

5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos

Audiovizualinės medijos ir gamybos žinios: 
Virtualusis filmavimas (angl. Virtual Production Studio)
Vaizdo postprodukcija (VFX, CGI, 3D animacija)
Imersyvosios technologijos (virtualioji realybė, papildytoji realybė, XR, metavisata)
Socialinių inovacijų kūrimas: konteksto analizė, idėjų generavimas, eksperimentavimas, bandymas, komercinimas

6. Kibernetinis saugumas

Kibernetinio saugumo technologijos
Kibernetinės grėsmės ir nusikaltimai
Kibernetinių incidentų valdymas
Informacinių sistemų saugumas, atitiktis ir priemonės
Kriptografija: algoritmai ir metodai
Socialinių tinklų saugumas

7. Išmaniosios transporto sistemos

Operacijų tyrimai, reikalingi transporto sistemoms optimizuoti
5G junglumas
Bendradarbiaujamasis, prijuntasis ir automatizuotasis mobilumas (angl. CCAM)
Transporto eismo srautų ir procesų optimizavimas

Egzaminas: TAIP