PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS VADOVŲ MOKYMAI

Mokymo programos tikslas – teoriškai ir praktiškai parengti vadovą, gebantį organizuoti/vadovauti priešgaisrinės saugos priemonių įgyvendinimui įmonėje.

Mokymo programos paskirtis: supažindinti organizacijų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686