PRIVALOMIEJI HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

Suteikiama žinių apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, jų plitimo ypatumus, sergamumą užkrečiamomis ligomis, bendrųjų ir asmeninių profilaktikos priemonių taikymą, darbo aplinkos ir asmens higienos reikalavimus, nustatytus teisės aktuose (higienos normose).

Po privalomųjų sveikatos mokymų nustatyta tvarka išduodamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas (dar vadinama ,,žalioji korta”).

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686