Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose,uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo

Mokymo programos tikslas: parengti darbuotoją, sugebantį saugiai vadovauti darbams, vykdomiems šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose. Organizuoti padidinto pavojaus darbų atlikimą, lokalizuoti ir likviduoti avarines situacijas, atlikti profilaktinius darbus

Mokymo programa skirta: rengti asmenims, kurių darbo pobūdis susijęs su vadovavimu darbams, atliekamiems požeminiuose statiniuose, rezervuaruose, uždarose talpyklose, gebančiais organizuoti šiuos darbus saugiai, žinančiais kaip dirbti padidintos rizikos sąlygomis

Trukmė: 8 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 6.006

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų, Aukštasis išsilavinimas

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus