ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMAI

Mokymo programa skirta: asmenims, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį ir verstis žemės ūkio, žuvininkystės ir/ar miškų ūkio veikla. Mokytis pagal mokymo programą gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė : 5 savaitės  (160 val.)

Mokymo programa vykdoma kasdieninio mokymo ir savišvietos būdu.

Mokymo programa: https://www.litfood.lt/media/file/zemdirbiu%20mokymas/pradedantiesiems%20ukininkauti/Uk_pradmenu_m_p_NR.VI-002-2010-01-10_30_PDF-2020-02-19-%202019-03-10.pdf

Reikalingi dokumentai:

  1. Asmens tapatybės kortelės kopijų iš abejų pusių arba paso kopijos;
  2. Išsilavinimo dokumento kopijos (vidurinis arba aukštesnis).

Daugiau informacijos https://www.litfood.lt/mokymai/pradedantiems-ukininkauti/

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: dominykas@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37066381841