Ūkininkavimo pradmenų mokymai

Mokymo programa skirta: asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo, bet siekiantiems įregistruoti ūkį ūkininkų registre.

Mokymosi trukmė : 5 savaitės  (160 val.)

Mokymo programa vykdoma kasdieninio mokymo ir savišvietos būdu.

Reikalavimai:

  • Turėti įgijus ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  • Ūkininkavimo patirtį vykdant žemės ūkio veiklą;
  • Nuo 18 metų.

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas mokytis;
  • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (aktyvus dokumentas atsisiuntimui);
  • Asmens tapatybės dokumento kopija;
  • Išsilavinimo dokumento kopija.

 

Egzaminas: TAIP