ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMAI

Mokymo programa skirta: asmenims, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį ir verstis žemės ūkio, žuvininkystės ir/ar miškų ūkio veikla. Mokytis pagal mokymo programą gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

Mokymo programos trukmė : 5 savaitės, apimtis – 160 val.

Mokymo programa vykdoma kasdieninio mokymo ir savišvietos būdu.

 

Mokymo programa https://www.litfood.lt/media/file/zemdirbiu%20mokymas/pradedantiesiems%20ukininkauti/Uk_pradmenu_m_p_NR.VI-002-2010-01-10_30_PDF-2020-02-19-%202019-03-10.pdf

Reikalingi dokumentai:

1.Asmens tapatybės kortelės kopijų iš abejų pusių arba paso kopijos;

2. Išsilavinimo dokumento kopijos (vidurinis arba aukštesnis).

Daugiau informacijos https://www.litfood.lt/mokymai/pradedantiems-ukininkauti/