Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė civilinės saugos

Mokymo programos tikslas: mokyti ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius

Mokymo programoje aptariamos temos:

  1. Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai ir teisiniai pagrindai;
  2. Ūkio subjektų, kitų įstaigų ir gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje;
  3. Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai;
  4. Saugus elgesys ir veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui ūkio subjekte, kitoje įstaigoje, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;
  5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai;
  6. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai;
  7. Gyventojų evakavimo organizavimas.

Trukmė: 2 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 5.027

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus