Apsaugos nuo elektros pavojaus priemonių naudojimo ir bandymo instrukcija

60,50 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

 1. Bendroji dalis
 2. Saugos priemonės nuo profesinės rizikos poveikio
 3. Darbas elektros įrenginiuose. Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios priemonės
 4. Darbo vietos, kur taikytinos techninės priemonės
 5. Bendrieji reikalavimai įrengiant pastočių ir skirstomųjų punktų elektros įrenginius
 6. Veiksmai prieš pradedant kabelių linijų tiesimo darbus
 7. Kabelių tranšėjų kasimas
 8. Kabelių klojimas
 9. Ugnies darbai
 10. Kabelių linijose vykdomų darbų organizavimas
 11. Darbų sauga
 12. Elektros įrenginių bandymo normų ir apimties aprašo reikalavimai
 13. Kabelių tikrinimas andojąma įtampa
 14. Bandymai įjungiant paaukštintą įtampa iš pašalinio įtampos šaltinio