Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbų instrukcija

60,50 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

I. Bendroji dalis

II. Reikalavimai elektrotechnikos darbuotojams

III. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas

I. Bendrosios nuostatos

II. Saugos priemonės nuo profesinės rizikos poveikio

III. Darbo vietos, kur taikytinos techninės priemonės

IV. Bendrieji reikalavimai įrengiant pastočių ir skirstomųjų punktų elektros įrenginius

V. Veiksmai prieš pradedant kabelių linijų tiesimo darbus

VI. Kabelių tranšėjų kasimas

VII. Kabelio klojimas

VIII. Ugnies darbai

IX. Kabelių linijose vykdomų darbų organizavimas

X. Technologinės kortos. Technologinių kortų taikymas