Elektros įrenginių iki 35 kV įrengimo darbų instrukcija

60,50 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

I. Bendroji dalis

II. Reikalavimai elektrotechnikos darbuotojams

III. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas

        I. Bendrosios nuostatos

        II. Saugos priemonės nuo profesinės rizikos poveikio

        III. Darbo vietos, kur taikytinos techninės priemonės

        IV. Bendrieji reikalavimai įrengiant pastočių ir skirstomųjų punktų elektros įrenginius

        V. Veiksmai prieš pradedant kabelių linijų tiesimo darbus

        VI. Kabelių tranšėjų kasimas

        VII. Kabėlių klojimas

        VIII. Ugnies darbai

        IX. Kabelių linijose vykdomų darbų organizavimas

        X. Darbai, atliekami pagal technologines kortas

        XI. Technologinės kortos. Technologinių kortų taikymas