Elektros tinklo iki 35 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbų instrukcija

60,50 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

I. Bendrosios nuostatos

II. Iki 1000 V įtampos elektros įrenginių apsauga

       I. Taikymo sritis

       II. Apsaugos įtaisų bendrieji reikalavimai

       III. Apsaugos patinkimas

       IV. Apsaugos įtaisų įrengimo vietos

III. Aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginių apsauga

       I. Taikymo sritis

       II. Bendrieji reikalavimai

       III. Turbogeneratorių, tiesiogiai prijungtų prie generatorių įtampos skirstomųjų šynų, apsauga

       IV. Transgormatorių su 3kV ir aukštesnės įtampos auktesnios įtampos apvija ir šuntuojamųjų reaktorių apsauga

       V. Generatoriaus ir transformatoriaus blokų apsauga

       VI. 3 – 35 kV įtampos izoliuotosios neutralės tinklo oro ir kabelių linijų apsauga