Elektros tinklo įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbų instrukcija

60,50 

Aprašymas

Teksto sudedamosios dalys:

  1. Bendroji dalis
  2. Reikalavimai darbų vykdymui
  3. Elektros įrenginių eksploatavimo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbų vykdymas
  4. Elektros įrenginių remontas, elektros instaliacijos ir įrenginių montažas
  5. Darbai vykdomi pagal „Klientų aptarnavimo centro” užduotis
  6. Avarijų likvidavimo darbai
  7. SEEĮT reikalaujamos dokumentacijos vedimas
  8. Darbų sauga