Atnaujinti teisės aktų sąvadai
2023-09-20

Darbo teisė

Darbo inspekcja primena: kiekvienoje įmonėje turi būti paskiriamas vienas arba daugiau, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir įmonės veiklos rizikingumą, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, atitinkantis teisės aktais nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kurio pareiga organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, užtikrinančias darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.
5.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai įmonėse: kvalifikacija ir atsakomybės (2023-09-19)