Apie mus

JŪSŲ NORAI – MŪSŲ SPRENDIMAI!

MB „Mokymų energija“ įkurta siekiant sujungti iki tol turėtą ne vienerių metų patirtį energetikos, statybos, darbo saugos srityse ir kurti didesnę pridėtinę vertę profesinių mokymų poreikį turinčioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms Lietuvoje bei užsienyje.

Mūsų tikslas tapti patikimu, profesionaliu ir ilgalaikiu partneriu darbuotojų kvalifikacijos ir/ar kompetencijos tobulinimo srityje, užtikrinant tarpusavio supratimą, bendradarbiavimo nuoseklumą ir maksimalų pasitenkinimą galutiniu rezultatu. Jo siekdami puoselėjame skaidrų ir atsakingą verslą, pagarbią verslo aplinką.

Rūpinamės įmonės reputacija, todėl esame registruoti švietimo mokymo institucijų registre.

Esame nariai:

 • Inžinerinio sektoriaus asociacijos.

Įmonė turi kokybės vadybos sistemos sertifikavimą – ISO 9001:2015, kuris užtikrina darbo kokybę bei identifikuoja apie efektyvius įmonės organizacinius procesus ir kitą vykdomą veiklą.

Turime šias Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos išduotas licencijas:

 • Privalomasis higienos įgūdžių mokymas;
 • Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai;
 • Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas.

Turime Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą licenciją verstis energetikų darbuotojų atestavimo veikla.

Turime apie 45 mokymo programas suderintas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT) ir kiekvienais metais deriname naujas mokymo programas.

Esame įtraukti į Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) paslaugų teikėjų sąrašą.

Profesiniai suaugusiųjų mokymai šiose srityse:

 • Darbuotojų sauga ir sveikata;
 • Energetika;
 • Transportas;
 • Statyba;
 • Kita.

Taip pat mes siūlome:

 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimą;
 • Įmonės dokumentacijos rengimas VERT atestavimui gauti (elektra, šiluma, dujos, nafta);
 • Įmonės dokumentacijos rengimas SPSC atestavimui gauti;
 • Įmonės kompleksinį aptarnavimą – tai samdomos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, konsultavimas darbo, priešgaisrinės, civilinės saugos klausimais, šių sričių dokumentacijos rengimas ilgalaikės sutarties pagrindu;
 • Saugos ir sveikatos instrukcijas (darbuotojų sauga ir sveikata, enrgetika, miškininkytė, statyba, suvirinimas, transportas ir kt.);
 • Technologinės instrukcijas (elektros įrenginių eksploatavimas ir įrengimas);
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos žurnalus.