Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį

Mokymo programos tikslas: parengti darbuotoją, kuris žinotų norminių aktų reikalavimus, reglamentuojančius šilumos energetikos objektų veiklą, susipažintų su šilumos įrenginių eksploatavimo darbų organizavimu bei techninės saugos reikalavimais

Trukmė: 20 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.001

Reikalavimai: Inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnysis arba aukštasis koleginis technologijos mokslų srities išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus