Asmuo, atsakingas už vartotojų elektros ūkį

Mokymo programos tikslas: suteikti besimokantiems žinių, reikalingų laikant egzaminus sertifikavimo įstaigoje asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį teisėms gauti bei dirbant atsakingu už vartotojo elektros ūkį

Trukmė: 32 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 1.021

Reikalavimai: Aukštasis ar aukštesnysis techninis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus