Bendra civilinės saugos

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Civilinės saugos veiklą reglamentuoja LR Civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3230).

Kiekvienos įmonės (įstaigos) vadovas atsako už civilinės saugos parengtį savo vadovaujamame objekte.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 4 val.

Egzaminas: NE

Programos kodas: 5.027

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus