DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Švietimo programa: neformalaus suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali švietimo tiekėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: darbdavius, darbdaviams atstovaujančio įmonių, įstaigų organizacijų ar kitų organizacijų struktūrų (toliau – įmonės) vadovus prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas supažindinti su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įgytų gebėjimų vykdyti funkcijas, nustatytas įmonių darbuotojų sąlygos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatuose ir patys atliktų darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

Minimalus būtinas išsilavinimas: aukštasis.

Švietimo programos trukmė: 40 akademinių valandų ( ne daugiau kaip po 8 akademinės valandas per dieną).

Mokymo proceso organizavimo būdai: auditorinis mokymas, nuotolinis mokymas, mišrus mokymas.

Mokymo metodai: pritaikyti suaugusiųjų mokymui (mokymuisi), motyvuojantys mokytis.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686