DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Švietimo programa: neformalaus suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali švietimo teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: supažindinti darbdavius, darbdaviams atstovaujančius įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų (toliau – įmonės) vadovus, įmonių atskirų struktūrinių padalinių, esančių kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovus su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti.

Švietimo programos trukmė:  8 val.

Mokymo organizavimo būdas: nuotolinis naudojant vaizdo konferencinį ir/arba auditorinis.

Mokymo metodai: pritaikyti suaugusiųjų švietimui, motyvuojantys juos supažinti su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686