Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II – III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Mokymo programos tikslas: darbdavio įgalioti asmenys, kuriems pavedama atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II – III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įgyti gebėjimų atlikti funkcijas, nustatytas įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatose

Trukmė: 38 val.

Programos kodas: 5.012

Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus