Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Mokymo programos tikslas: darbdavio įgaliotiems asmenims, kuriems pavedama atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įgytų gebėjimų atlikti funkcijas, nustatytas įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatose

Trukmė: 28 val.

Egzaminas: NE

Programos kodas: 5.011

Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus