DARBDAVIO ĮGALIOTO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS III GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Švietimo programa: neformalaus suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali švietimo teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: darbdavio įgaliotiems asmenims, kuriems pavedama atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įgyti gebėjimų atlikti funkcijas, nustatytas įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatuose.

Minimalus būtinas išsilavinimas: vidurinis.

Švietimo programos trukmė: 28 akademinės valandos ( ne daugiau kaip po 8 valandas per dieną).

Mokymo proceso organizavimo būdai: auditorinis mokymas, nuotolinis mokymas, mišrus mokymas.

Mokymo metodai: pritaikyti suaugusiųjų mokymui (mokymuisi), motyvuojantys mokytis.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686