DARBDAVIO ĮGALIOTO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Švietimo programa: neformalaus suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali teikėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: darbdavio įgaliotiems asmenims, kuriems pavedama atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įgyti gebėjimų atlikti funkcijas, nustatytas įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatose.

Minimalus būtinas išsilavinimas: aukštasis.

Švietimo programos trukmė: 40 akademinių valandų ( ne daugiau kaip po 8 valandas per dieną).

Mokymo proceso organizavimo būdai: auditorinis mokymas, nuotolinis mokymas, mištus mokymas.

Mokymosi metodai: pritaikyti suaugusiųjų mokymui (mokymuisi), motyvuojantys mokytis.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686