Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais

Mokymo programos tikslas: parengti asmenis, kurie žinotų asbesto kenksmingumą žmogaus sveikatai, asbesto ir jo gaminių mechaninės, fizinės savybės ir sugebėtų saugiai dirbti, saugant savo ir aplinkinių sveikatą nuo kenksmingo asbesto ir jo gaminių poveikio.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 8 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 6.009

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Inžinerinio sektoriaus asociacija

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus