DARBŲ VYKDYMO ESANT ĮTAMPAI ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIUOSE TECHNOLOGIJOS

Įgyjama kompetencija:  geba atlikti darbus esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose, vadovaujantis DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA VYKDANT DARBUS ESANT ĮTAMPAI ELEKTROS ĮRENGINIUOSE NR. DS-35-20 patvirtinta sprendimu nr. 144

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai: darbus vykdyti turi teisę ne mažiau kaip 2 operatyviniai ar operatyviniai remonto elektrotechnikos darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK kategorijos, o kitas ne žemesnės kaip PK kategorijos. Darbų vykdytojas turi turėti nemažesnį kaip 1 metų, operatyvinio  ar operatyvinio remonto darbuotojo darbo stažą veikiančiuose elektros įrenginiuose, būti teoriškai ir praktiškai išmokyti Mokymo įstaigoje pagal specialią elektrotechnikos darbuotojų darbų esant įtampai mokymo programą (programa suderinta su AB ESO), darbo vietoje turėti Mokymo įstaigos  išduotą pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti kaip elektrotechnikos darbuotojai ir turintys  teisę savarankiškai  dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose.

Mokytis gali: ne jaunesnis kaip 18 metų asmenys.

Mokymosi trukmė: 32 val.

Programa suderinta su Energijos skirstymo operatoriumi.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686