Darbų vykdymo esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose technologijos

Mokymo programą sudaro moduliai:

Bendrasis modulis:

B1 – Darbuotojų sauga vykdant pirmos kategorijos darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose.

Specialieji moduliai:

S1 – 0,4 kV įtampos oro linijų (OL) ir oro kabelių linijų (OKL) atvadų prijungimas (atjungimas);

S2 – Įvadinio automatinio jungiklio keitimas įvadiniame apskaitos skyde (spintoje);

S3 – Darbai esant įtampai 0,4 kV kabelių spintose.

Mokymo programos tikslas: parengti operatyvinius ir operatyvinius remonto elektrotechnikos darbuotojus, gebančius, esant įtampai žemosios įtampos įrenginiuose, patikimai ir saugiai atlikti darbus vadovaujantis ESO Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija vykdant darbus esant įtampai elektros įrenginiuose Nr. DS-35-20 patvirtinta sprendimu Nr. 144.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 32 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 1.020

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų, Ne žemesne kaip VK kategorija, ne žemesne kaip PK kategorija

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Energijos skirstymo operatoriumi

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus