Darbų vykdymo esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose technologijos

Mokymo programos tikslas: parengti operatyvinius ir operatyvinius remonto elektrotechnikos darbuotojus, gebančius, esant įtampai žemosios įtampos įrenginiuose, patikimai ir saugiai atlikti darbus vadovaujantis ESO Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija vykdant darbus esant įtampai elektros įrenginiuose Nr. DS-35-20 patvirtinta sprendimu Nr. 144

Trukmė: 32 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 1.020

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų, Ne žemesne kaip VK kategorija, ne žemesne kaip PK kategorija, Vienerių metų operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojo darbo staža veikiančiuose elektros įrenginiuose

Suderinta: Suderinta su Energijos skirstymo operatoriumi

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus