H10 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) – tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

Mokymo programoje aptariamos temos:

  1. Maisto saugos principai ir maisto tvarkymą, pateikimą į rinką, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų reikalavimus reglamentuojantys teisės aktai;
  2. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, maisto tvarkymo higiena, kryžminės taršos prevencija, patalpų, įrangos, transporto priežiūra, nariuotakojų ir graužikų kontrolė, nesaugaus maisto pašalinimas iš rinkos, atliekų tvarkymas);
  3. Bendrieji maisto produktų ženklinimo reikalavimai;
  4. Maisto tvarkymo subjektų savikontrolė, taikant Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) principais grindžiamas procedūras;
  5. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, jų prevencija.

Pažymėjimas galioja 5 metus nuo išdavimo datos.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 6 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 5.021.10.

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Higienos įgūdžių formavimas praktiniuose užsiėmimuose

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus