DARBUOTOJŲ, NAUDOJANČIŲ KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONES (SUSLĖGTĄJĮ ORĄ)

Programa skirta apmokyti darbuotoją saugiai atlikti darbus naudojant kvėpavimo organų apsaugos priemones.

Darbo aplinkos ore pasitaikančios pavojingos medžiagos, pvz., dulkės, plaušeliai, dūmai, garai, dujos, mikroorganizmai, radioaktyviosios dalelės, gali labai pakenkti darbuotojų sveikatai arba kraštutiniais atvejais būti sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo priežastimi. Pavojingos medžiagos į darbuotojo organizmą gali patekti per kvėpavimo takus, odą ir burną. Darbo vietose turi būti pašalinta galimybė pavojingoms medžiagos veikti darbuotojus arba turi būti naudojamos pakaitinės medžiagos, kurios yra mažiau pavojingos. Jei negalima išvengti rizikos arba pakankamai jos apriboti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, darbo organizavimo priemonėmis, metodais ar tvarka, tada turėtų būti naudojamos pakankamos ir tinkamos kvėpavimo organų asmeninės apsaugos priemonės.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686