Darbuotojų saugos ir sveikatos kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų II sk. 7 punktu „Darbdaviui atstovaujantis asmuo, atliekantis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotas asmuo, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas kompetenciją tobulina valstybės institucijų ir įstaigų, švietimo teikėjų rengiamuose kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbdavių įgaliotus asmenis, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus tobulinti kompetencijos siunčia darbdavys. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų. Informacija apie kompetencijos tobulinimą nurodoma valstybės institucijų ir įstaigų, švietimo teikėjų išduotuose kursų, seminarų ar praktinių mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais baigimo pažymėjimuose.”

 Kaip išdėstyta nuostatuose, kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.

 Aptariamos temos:

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė;
  • Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija;
  • Priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos organizavimas įmonėje;
  • Darbo teisė;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolė.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 50 val.

Egzaminas: NE

Programos kodas: 5.032

Metodai: Paskaita, Teorija, Konsultacija

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus