DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO, DIRBANČIO III GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Švietimo programos: neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa, kurią vykdyti gali švietimo tiekėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytus reikalavimus.

Švietimo programos tikslas: asmenims, siekiantiems dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, baigusiems mokyklą atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams.

Minimalus būtinas išsilavinimas: aukštasis.

Švietimo programos trukmė: 20 akademinių valandų (ne daugiau kaip po 8 akademines valandas per dieną).

Mokymo proceso organizavimo būdai: auditorinis mokymas, nuotolinis mokymas, mišrus mokymas.

Mokymo metodai: pritaikyti suaugusiųjų mokymui (mokymuisi), motyvuojantys mokytis.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686