DEGIŲJŲ DUJŲ BEI DEGUONIES NAUDOJIMO ŪKINĖMS REIKMĖMS DARBŲ VADOVO

Mokymo programos paskirtis: apmokyti ir parengti darbų vadovą, kuris saugiai naudotų degiąsias dujas bei deguonį ūkinėms reikmėms įmonėje.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 16 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokyuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686