DEGIŲJŲ DUJŲ BEI DEGUONIES NAUDOJIMO ŪKINĖMS REIKMĖMS OPERATORIAUS

Mokymo programos paskirtis: apmokyti ir parengti operatorių, kuris saugiai naudotų degiąsias dujas bei deguonį ūkinėms reikmėms įmonėje.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą bei pasitikrinę sveikatą ir gavę atitinkamą medicinę pažymą.

Mokymosi trukmė: 24 val. 

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686