Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio

Mokymo programa skirta: besimokantiesiems įgyti bendrų žinių apie degiąsias dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų įrenginius ir įtaisus, pastatų dujų sistemas, matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėginius įrenginius, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, gaisrinės saugos reikalavimus, pavojingų darbų su dujomis vykdymą, avarijas, sutrikimus dujų sistemose bei jų lokalizavimo darbus, dujų sistemų bandymą, taip pat darbo teisės pagrindais. Taip pat besimokantieji įgys žinių apie gamtinių dujų skirstymo sistemą, gamtinių dujų vartotojų sistemas, dujų slėgio redukavimą, dujų sistemų techninę priežiūrą, rekonstrukcijos ir remonto darbus, slėgio tyrimus, geografinę informacinę sistemą (GIS)

Trukmė: 40 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 3.005

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus