DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO VADOVO

Mokymo programa skirta: besimokantiesiems įgyti bendrų žinių apie degiąsias dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų įrenginius ir įtaisus, pastatų dujų sistemas, matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėginius įrenginius, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, gaisrinės saugos reikalavimus, pavojingų darbų su dujomis vykdymą, avarijas, sutrikimus dujų sistemose bei jų lokalizavimo darbus, dujų sistemų bandymą, taip pat darbo teisės pagrindais. Taip pat besimokantieji įgys žinių apie gamtinių dujų skirstymo sistemą, gamtinių dujų vartotojų sistemas, dujų slėgio redukavimą, dujų sistemų techninę priežiūrą, rekonstrukcijos ir remonto darbus, slėgio tyrimus, geografinę informacinę sistemą (GIS).

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 metų asmenys, turintys inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnysis arba aukštasis koleginis technologijos mokslų srities.

Mokymosi trukmė: 24 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686