ELEKTROS INSTALIACIJOS IR ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS BEI ĮŽEMINIMO VARŽŲ MATUOTOJŲ

Mokymo programos tikslas: vadovaujantis norminių teisės aktų, reglamentų ir taisyklių reikalavimais parengti specialistą, gebantį, saugiai atlikti instaliacijos, elektros įrenginių  izoliacijos ir įžeminimo  varžų matavimus.

Įgyjama kompetencija: geba vykdyti instaliacijos ir  elektros įrenginių  izoliacijos bei įžeminimo varžų  matavimus bei vertinti gautus rezultatus.

Kvalifikaciniai reikalavimai: elektrotechninis aukštasis, aukštesnysis, profesinis išsilavinimas arba elektrotechninio profilio kursai, žemosios įtampos įrenginiuose ne žemesnė kaip VK iki 1000 V įtampos kategorija, aukštosios įtampos įrenginiuose ne žemesnė kaip VK  iki 10 kV įtampos kategorija, galiojantis energetikos darbuotojo pažymėjimas.

Mokymosi trukmė: 16 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686