ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR KABELIŲ IZOLIACIJOS BANDYMŲ BEI MATAVIMŲ PAAUKŠTINTA ĮTAMPA

Mokymo programos tikslas: parengti specialistą, vadovaujantis norminiais teisės aktais, reglamentais ir taisyklėmis, gebantį, saugos nuo elektros darbo vietos atitikties užtikrinimo reikalavimais, saugiai atlikti elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymus bei matavimus paaukštinta įtampa.

Įgyjama kompetencija: geba atlikti elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymus bei matavimus paaukštinta įtampa.

Kvalifikaciniai reikalavimai: elektrotechninis aukštasis (aukštesnysis) universitetinis ar neuniversitetinis ar jam prilygintas technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimas arba aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimas, jei diplome (pažymėjime) yra elektrotechnikos žinių įvertinimas, ne žemesnė kaip VK apsaugos nuo elektros kategorija 10 kV įtampoje.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686