ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮMONIŲ PERSONALAS, SIEKIANTIS GAUTI ELEKTROS ĮRENGINIŲ 110- 400 KV ĮTAMPOS, OPERATYVINIO-REMONTO DARBUOTOJO TEISES

Mokymo programos tikslas: suteikti technologinių ir praktinių žinių, reikalingų vykdant operatyvinius perjungimus perdavimo tinkle.

Mokymo programos paskirtis: Programa skirta parengti elektros energetikos įmonių personalą, siekantį gautį operatyvinio remonto personalo teises perjungimų 110-400 kV įtampos perdavimo tinkle.

Išsilavinimo reikalavimai: asmenys turintys elektrotechninį išsilavinimą, ne mažesnę kaip VK apsaugos nuo elektros katrgoriją elektros įrenginiuose iki 400 kV įtampos.

Mokymosi trukmė: 40 val.

Programa suderinta su AB Litgrid ir Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686