Energetinių katilų mašinisto

Energetinių katilų mašinisto mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, katilinių įrenginių įrengimo taisyklėmis, garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis, saugaus eksploatavimo taisyklėmis, kitais norminiais teisės aktais.

Baigęs šią mokymo programą mašinistas gebės įjungti, reguliuoti, prižiūrėti darbo metu, išjungti garo iki 960 t/h našumo ir vandens šildymo iki 180 Gkal/h našumo katilus, veikiančius dujomis ir skystu kuru.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 40 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.013

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus