Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko

Mokymo programos tikslas: parengti mašinistus, kurie mokėtų įjungti, reguliuoti, išjungti, prižiūrėti darbo metu garo iki 950t/h našumo ir vandens šildymo iki 180 Gkal/h našumo katilus, kūrenamus kietuoju ir skystu kuru

Mokymo programos paskirtis: apmokyti ir parengti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110C) katilų, kurenamus kietuoju ir skystu kuru kūriką tinkamai ir saugiai eksploatuoti šiuos katilus, pagalbinius katilinės įrenginius, apsaugos, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus

Trukmė: 32 val.

Programos kodas: 2.012

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Online
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus