Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko

Mokymo programos tikslas: parengti mašinistus, kurie mokėtų įjungti, reguliuoti, išjungti, prižiūrėti darbo metu garo iki 950t/h našumo ir vandens šildymo iki 180 Gkal/h našumo katilus, kūrenamus kietuoju ir skystu kuru.

Mokymo programos paskirtis: apmokyti ir parengti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110C) katilų, kurenamus kietuoju ir skystu kuru kūriką tinkamai ir saugiai eksploatuoti šiuos katilus, pagalbinius katilinės įrenginius, apsaugos, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 32 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 2.012

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus