GRUNTO KASIMO, TVIRTINIMO IR KITŲ DARBŲ, VYKDOMŲ IŠKASOSE IR PYLIMUOSE, VADOVO

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį išsilavinimą.

Asmuo, įgijęs kompetenciją dirbti grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovu, gebės klasifikuoti gruntą, paruošti darbų vykdymo projektą pavojingose sąlygose, organizuoti grunto išramstymo darbus, grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, tirti nelaimingus atsitikimus ir avarijas.

Baigusiajam išduodamas pažymėjimas: geba dirbti grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, darbų vadovu.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Išsamesnė informacija:

El. paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +370 636 56686