Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos

Mokymo programos tikslas: teoriškai ir praktiškai parengti vadovą, gebantį organizuoti/vadovauti priešgaisrinės saugos priemonių įgyvendinimui įmonėje.

Mokymo programos paskirtis: supažindinti organizacijų vadovus su priešgarisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėse, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybė už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 8 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 5.022

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Nuotolinis savarankiškai
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus