Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

Mokymo programos tikslas: suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo įrenginių priežiūros meistrais, reikiamų žinių apie kėlimo mašinas ir praktinių gebėjimų įgyvendini Kėlimo kranų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 102, nustatytus įrenginio gamintojo keliamus eksploatavimo reikalavimus, užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais kėlimo įrenginiais, siekiant išvengti kėlimo įrenginiu avariju, nelaimingų atsitikimu darbe.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 16 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 6.017

Reikalavimai: Aukštasis ar aukštesnysis techninis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus