H3 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

Mokymo programoje aptariamos temos:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys grožio paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;
  2. Patalpų, naudojamo inventoriaus, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai;
  3. Kosmetikos gaminių, dažų, papuošalų, naudojamų teikiant grožio paslaugas, reikalavimai;
  4. Informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę pažeistų (sužalotų) kūno vietų priežiūrą, atvejai, kai paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui;
  5. Instrumentų (įrankių) priežiūros, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai;
  6. Reikalavimai asmenims, teikiantiems grožio paslaugas, jų asmeninės apsaugos priemonės;
  7. Užkrečiamųjų, odos ir alerginių ligų profilaktika.

Pažymėjimas galioja neterminuotai.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 6 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 5.021.5.

Reikalavimai: Ne jaunesnis kaip 18 metų

Metodai: Paskaita, Teorija, Savarankiškas darbas, Konsultacija, Praktinis mokymasis, Higienos įgūdžių formavimas praktiniuose užsiėmimuose

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis