Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus

Mokymo programos tikslas: išmokyti darbuotoją saugiai valdyti (naudoti) krovimo kraną, t. y. išmokyti kokybiškai, pagal technologiją ir reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti, patikrinti krovimo kraną, užtikrinti saugų įvairius krovinių krovimo bei sandėliavimo darbus atliekančio krano valdymą, siekiant išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą ir aplinką nuo žalingo įrenginio poveikio.

Mokymo programos paskirtis: kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti krovimo kraną (hidromanipuliatorių).

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 16 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 7.001

Reikalavimai: Pagrindinis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų, C1 arba C kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas, TR1 traktorininko kategorijos pažymėjimas

Suderinta: Inžinerinio sektoriaus asociacija

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus