Mūrininkas

Mokymo programos paskirtis: parengti mūrininką, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti konstrukcijas ir jas remontuoti, montuoti ir betonuoti konstrukcijas

Minimalus išsilavinimas: pagrindinis.

Mokymo programos trukmė: 40 kreditų (720 val.)

Egzaminas: TAIP