Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo

Mokymo programos tikslas: išmokyti asmenis saugiai dirbti naftos ir jos produktų įrenginiuose.

Mokymo programos paskirtis: programa skirta asmenims, kurie vadovaus darbams, susisiejusiems su naftos ir jos produktų transportavimu, priėmimu, laikymu ir pardavimu, panaudojant skystų medžiagų talpyklas.

Mokymai (kontaktinis, nuotolinis) vykdomi bus susirinkus grupei.

Trukmė: 24 val.

Egzaminas: TAIP

Programos kodas: 4.008

Reikalavimai: Aukštasis ar aukštesnysis techninis išsilavinimas, Ne jaunesnis kaip 18 metų

Suderinta: Valstybine energetikos reguliavimo taryba

Metodai: Paskaita, Praktinis mokymasis, Norminių teisės aktų, taisyklių, reglamentų teisinio pagrindo pagrindimas, Techninės literatūros analizė

Mokymosi tipai:

  • Nuotolinis
  • Kontaktinis

Registracija į mokymus