NAFTOS, NAFTOS PRODUKTŲ INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO ENERGETIKOS DARBUOTOJO

Mokymo programos tikslas: parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris saugiai eksploatuos ir techniškai prižiūrės naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius.

Mokymo programa skirta: asmenims, kurie eksploatuos naftos įmonių įrangą, ją techniškai prižiūrės ir aptarnaus.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys ne mažesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 24 val. 

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686