NAFTOS PERDIRBIMO ĮRENGINIUS EKSPLOATUOJANTYS AR ĮRENGIANTIS DARBUOTOJAS

Mokymo programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesinės kompetencijas susijusias su naftos perdirbimo ir/ar įrengiamų įrenginių eksploatavimu, naftos perdirbimo įrenginių techninės priežiūros organizavimu, remontu, saugaus darbo organizavimu.

Mokymo programa skirta: parengti kvalifikuotą darbuotoją naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimui.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba baigta vidurinio ugdymo programa.

Mokymosi trukmė: 24 val. 

Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.

 

Išsamesnė informacija:

El. Paštas: info@mokymuenergija.lt

Tel. Nr. +37063656686